3 X 3 KARE - DİKDÖRTGEN KAMELYA - ÇARDAK

ÜRÜN KODU: 
KM 01PM

Standart ölçüleri 3x3 metre olan kamelyalar tercihe göre 4x4 ve 5x5 ebatlarında üretilmektedir. (Saçak dahil ölçüsüdür).

 TEKNİK ŞARTNAME;

     Kamelyalar, TSEK 65 Belgesine sahip olacaktır. Kamelya İmalatında kullanılacak ahşap, kurutulmuş İthal Sarı Çam  (Pinussylvestris L.) olacaktır. Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları en az 12 mm çapla yuvarlatılacaktır.  Ahşap elemanların bağlantısında kullanılan civatalar; başları seviyesinde ahşaba gömülü ve vidalar tekniğine uygun şekilde sıkılmış olacaktır.

     Ahşaplar emprenye işlemine tabii tutulmadan önce budakları ve reçine kanalları yakılacaktır.

Ahşaplar; mantar, böcek, termit, deniz kurdu gibi zararlılardan korumak ve ömrünün uzatılması için CCB Emprenye hammaddesi ile vakum-basınç yöntemiyle işleme tabi tutulacaktır. Emprenye edilmiş ahşap malzemenin m3` ünde en az 10 kg emprenye maddesi bulunacaktır.

     Kamelyanın taşıyıcı dikmelerinin tümü 90 mm x 90 mm ebatlarında emprenyeli çam keresteden olacaktır. Dikmelerin dört köşesinin de keskinliği giderilerek pahlanıp yumuşatılacaktır. Taşıyıcı dikmelerin korozyona uğramasını engellemek için; zeminle temasları çelik pabuçlar ile kesilecektir. Çatı yükünü taşıyan ve dikmelere ileten yatay taşıyıcı aksam ise 40 mm x 90 mm ebatlarında emprenyeli çam keresteden oluşacaktır.

     Yatay ve düşey ahşap elemanlar teknik çizimine uygun ölçülerde olacaktır. Sistem yükünü taşıyan yatay ve düşey aksam bağlantısı galvanize edilmiş vidalarla yapılacaktır.

     Bağlantıların hiçbir noktasında çivi kullanılmayacaktır. Kullanılan bağlantı vidaları her ne ölçüde olursa olsun ve de hangi noktanın bağlantısında kullanılırsa kullanılsın mutlaka galvanize edilmiş olacaktır.  Kamelya panelleri 90 mm x 90 mm ebatlarındaki taşıyıcı dikmelere de galvanize edilmiş vidalarla bağlanacaktır. Bu panellerin çerçeve kısmında kullanılan ahşaplar 40 mm x 90 mm ebatlarında olacaktır.  Çerçeve iç kısmında kullanılan korkuluklar ise 40 mm x 40 mm ebatlarında olacak ve yine dört tarafı pahlanarak yumuşatılacaktır.

     Panellerin üst kısmında ise görüşü engellemeyecek (en fazla 300 mm sarkacak) şekilde üst panel kısmı olacaktır. Buradaki ahşaplarda alt kısımda kullanılan panel formunda olup teknik çizimdeki ölçülerine göre imal edilecektir. Kamelyanın çatı kısmında 40 mm x 90 mm ebatlarında karkas sistemi, teknik çizimdeki ölçülerine göre yapılacaktır.  Çatı ile taşıyıcı sistem bağlantısı galvanize edilmiş vidalarla yapılacaktır.  Çatı ve iskelet sistemi tamamlandıktan sonra 90 mm x 20 mm ebatlarındaki yine emprenyeli çam keresteden imal edilmiş lambri ile kaplanacaktır. Çatı kaplaması yapılırken 90 mm x 20 mm ebatlarındaki lambriler çatı taşıyıcı sisteme galvanize edilmiş bağlantı vidalarıyla bağlanacaktır. Lambri ile çatının kaplanmasından sonra çatı kaplama malzemesi “shingle” ile kaplanacaktır. Shingle’ın lambri üzerine kaplanması sırasında özel shingle çivileri kullanılacaktır, normal çivi ya da vida kullanılmayacaktır.

     Shingle ile çatının kaplanmasından sonra çatının saçak kısımlarına 90 mm x 20 mm ebatlarında alın tahtası bağlantısı yapılarak tüm çatı etrafı bu alın tahtası ile dönülecektir.Kamelya içi oturma elemanlarının ayak taşıyıcıları 30*70 mm ebatlarında kutu profilden  ve 40 mm  x 90 mm ebatlarında ahşap latalardan imal edilecektir.

Fotoğraf Galerisi: