Pergole / Pergola

ÜRÜN KODU: 
PRG 01

1.Ahşap pergolada  kullanılacak ahşap malzeme 1. sınıf fırınlanarak kurutulmuş sibirya çamı olacaktır.

2. Ahşap malzemede sulama odun zarlarının neden olduğu çürüklük lif kıvrıklığı özürlü kısmen kaynamış ve ya düşen budak bulunmayacaktır. Max = Ortalama her 1 m de toplam parça genişliğinin  %10’ unun geçmeyen sağlam budaklar bulunabilir.

3.Pergola / Gazeboda Kullanılacak ahşap malzemelerde hiçbir şekilde keskin köşe bulunmayacak, tüm köşeler yuvarlatılacaktır.

4.Pergola / KamelyadaKullanılacak ahşap malzemede pürüzlü yüzey bulunmayacaktır. Yüzey temizlenerek ve zımpara yapılarak temas halinde insan vücuduna zarar vermesi önlenecektir

5. Ahşap parçalar yağmur sularının birikimlerini önleyebilecek şekilde üretilmelidir.      

6.Ahşap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum (±) 10 cm. toleransla, Ahşap boyları maksimum  (±) 20 cm. toleransla imal edilecektir.                                                  

7. Pergola imalatında kullanılacak ahşap malzemede olacak özellikler, Budak; Her metrede         sağlam 4 adet budak bulunabilir. Budak çapları toplam parça genişliğinin ¼ ‘ünü geçmeyecektir.

8. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış ve düşmüş budaklar bulunmayacaktır. Çatlak: Halka çatlağı bulunmayacaktır. Kılcal çatlaklar bulunabilir (1-2 mm). Reçine kesesi: Uzunluğu her metrede 10 cm‘yi geçmeyip 1 adet bulunabilir.

9.Damlayan, çeken reçine bulunmayacaktır. İç kabuk bulunmayacaktır. Çürük kovuk bulunmayacaktır. Böcek deliği bulunmayacaktır. İmalat kusuru bulunmayıp sadece belirlenen toleranslar çerçevesinde sapma olabilir. Eğilme: Parça boyunun 1/50’sini geçmeyecektir. Çarpılmalar parça genişliğinin 1/100’nü geçmeyecektir. Burulma: Her metretül uzunlukta 2 mm ’yi geçmeyecektir. Kılıcına eğilme: Parça boyunun 1/50 ile 1/100’ü arasında tolere edilecektir. Zımpara: Görünen yüzeylerin tamamı zımparalanarak kıymıklardan temizlenecektir.

10.Vidalar galveniz kaplı olacaktır.

11. Tüm metal aksam polyester esaslı toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.

Fotoğraf Galerisi: